Pół wieku Teatru Ochoty

Pół wieku Teatru Ochoty

PODZIEL SIĘ

W październiku mija 50-lecie istnienia Teatru Ochoty. Spotkanie jubileuszowe na większą liczbę osób zostało przełożone aż do czasu ustania pandemii

Historia Teatru Ochota rozpoczęła się 22 października 1970 r. w sali szkoły podstawowej przy ul. Spiskiej 1. Wówczas odbyła się tam premiera dramatu Stefana Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka” zrealizowana z inicjatywy Haliny i Jana Machulskich. Ich intencją było „zrobienie Teatru na Ochocie”. Zdeterminowani i konsekwentni, wierni swojej wizji teatru, który miał uczyć i rozwijać aktora i widza, pokonywali kolejne przeszkody w drodze do celu.

– Mieli wielką wiarę w swoje dzieło i wkładali w nie całe serce. 50 lat później to dzieło wciąż trwa, przede wszystkim w ludziach, którzy zetknęli się z Teatrem Ochoty, z Ogniskiem, z Machulskimi. W roku jubileuszowym zespół teatru chce przypomnieć i utrwalić to, co było fundamentem istnienia sceny przy Reja 9 – budowanie wspólnoty wokół teatru – zapowiada Joanna Nawrocka, dyrektorka Teatru Ochoty.

50-lecie Teatru Ochoty to kilka inicjatyw, które przywracają pamięć o jego założycielach. Trwają również przygotowania do formalnej zmiany nazwy teatru oraz dodanie Haliny i Jana Machulskich jako jego oficjalnych patronów.

Z okazji jubileuszu Teatr Ochoty powołał nagrodę im. Haliny Machulskiej, której laureatami co roku będą edukatorzy teatralni, kierujący się w swej pracy ideą długofalowego rozwoju. Fundatorom nagrody zależy na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Nagroda im. Haliny Machulskiej ma podkreślać rolę sztuki jako narzędzia łączącego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Nagroda ma wymiar finansowy, a laureatów wybiera kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej: Ewy Zbroi, Justyny Sobczyk, Katarzyny Gawkowskiej-Marciniak, Małgorzaty Błasińskiej i Weroniki Idzikowskiej.

Tożsamość miejsca, które stworzyli Machulscy, ma zostać symbolicznie utrwalona w formie minimalistycznego muralu na ścianie budynku – projekt rysunku został wyłoniony w otwartym konkursie dla młodych grafików i ilustratorów. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wybrano projekt debiutującego kolektywu Sztama – aktorki Sylwii Goli i grafika Mateusza Bieniusy.

– W projekcie muralu staraliśmy się połączyć przeszłość (Było) z teraźniejszością (Jest), jednocześnie składając hołd twórcom Teatru Ochoty: Halinie i Janowi Machulskim. Inspiracją dla grafiki jubileuszowej było obecne logo Teatru. Dokonaliśmy dekonstrukcji znaku, a dzięki odnalezionym elementom stworzyliśmy kompozycję obrazującą Teatr Ochoty jako miejsce ciągłej przemiany, miejsce sprzyjające tworzeniu, miejsce sprzyjające twórcom. Punktowe ilustracje Haliny i Jana Machulskich zostały stworzone na podstawie zdjęcia Jerzego Troszczyńskiego z 1968 roku – opowiadają o swoim pomyśle autorzy zwycięskiego projektu.

Uroczyste odsłonięcie muralu odbędzie się 20 października o godz. 12.

Historia Teatru Ochoty to przede wszystkim ludzie – setki osób, pracowników, uczestników zajęć, aktorów, widzów. By móc spotkać się, świętować i wspominać, potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Dlatego spotkanie jubileuszowe na większą liczbę osób zostało przełożone aż do czasu ustania pandemii. Obecne wydarzenia jubileuszowe będzie można śledzić dzięki usłudze streamingu.

Kalendarz wydarzeń oraz linki do transmisji można znaleźć na stronie https://teatrochoty.pl oraz 50lat.teatrochoty.pl