Kontakt

Kontakt

Warszawski Serwis Kulturalny
ul. Nalewki 6/60
00-158 Warszawa
tel. (22) 602 27 19
E-mail: kultura@wsp.waw.pl

Wydawca: Warszawski Serwis Prasowy Sp. z o.o., ul. Nalewki 6/60, 00-158 Warszawa